Next Comites Olanda

logo-next-comites-150

IN HET NEDERLANDS

IN HET NEDERLANDS

Voor de sitebezoekers met meer kennis van het Nederlands dan het Italiaans.

Misschien hebben jullie het niet gemerkt, maar op 3 December 2021 vinden de verkiezingen plaats voor een nieuwe COMITES (Comité van Italianen in het buitenland), reden waarom wij besloten hebben ons verkiesbaar te stellen op de kieslijst NEXT – COMITES PAESI BASSI om te proberen het verschil te maken. Hieronder informatie over onze lijst in het Nederlands, hoe deze lijst te steunen en ervoor te stemmen.

Wat is COMITES:

Het is het inspraakorgaan van de Italianen in het buitenland, in hun betrekkingen met de Ambassade en de Consulaire Afdeling daarvan, en stimuleert initiatieven op het sociale en culturele vlak, onderwijs, vrije tijd en vrijetijdsbesteding.

De leden van de COMITES blijven in functie voor vijf (5) jaar en worden voor hun inzet niet betaald.

Lijst NEXT:

Onze (onafhankelijke) lijst NEXT bestaat uit sinds jaren in Nederland woonachtige Italianen. Wij komen uit verschillende professionele en culturele gebieden, onze gemeenschappelijke factor is onze inzet in het sociaal werk.

“NEXT”: wij allen willen onze landgenoten in Nederland steunen. Onderwijs, cultuur en veiligheid zijn de gebieden van expertise van COMITES, die (opnieuw) dient te groeien tot een ontmoetingsplaats voor de Italianen. Wij willen initiatieven ontplooien voor betere inlichtingen, voor het uitwisselen van ervaringen, zodat die kunnen voldoen aan de veranderde behoeften van onze gemeenschap.

We staan dus open voor suggesties en voorstellen, laat je stem horen!

Kandidatenlijst =>> hier

HOE TE STEMMEN:

LET OP! Het stembiljet wordt deze keer NIET MEER automatisch aan jullie verzonden, men dient zich eerst hiervoor te registreren bij de Consulaire Kanselarij (vroeger geheten Consulaat Generaal) nu in Den Haag gevestigd.

Deze zal het stembiljet ENKEL aan diegenen sturen die zich hiervoor hebben geregistreerd, op z’n laatst 3 November 2021.

Het verzoek kan per e-mail verzonden worden aan: denhaag.consolare@esteri.it

en wel met de volgende bijlagen:

– Gescande kopie van het identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs van de Europese Unie – met zichtbare handtekening)

– Dit formulier, ingevuld, ondertekend en gescand =>> Modulo di richiesta di iscrizione nell’elenco elettori

NIET VERGETEN:
Meld je aan om te stemmen bij de Consulaire Kanselarij en verspreid deze informatie over de verkiezingen door middel van e-mail, blogs, websites en nog veel meer!

HET PROGRAMMA

“N E X T” is een onpartijdige burgerlijst die een sterke en geloofwaardige institutionele gesprekspartner wil zijn in de betrekkingen met de plaatselijke en Italiaanse instellingen.
“N E X T” heeft betrekking op de complexe facetten van de Italiaanse Gemeenschap in Nederland en haar groepsvormen, zowel wat betreft het soort (eerste immigratie en nieuwe migratiestromen) als wat betreft het de wijze waarop het plaatsvindt (traditioneel verenigingsleven, nieuwe onlinegroepen en spontane doelgroepen).
“N E X T is COMPETENTIE, CONCREET ZIJN en BURGERZIN ten dienste van de Italianen in Nederland.

 

DOEL

 • Ondersteuning van de Italiaanse gemeenschap in Nederland en Verenigingen door het organiseren en vergemakkelijken van activiteiten op het gebied van integratie, cultuur, werk en welzijn;
  • Werkgroep “Arbeids- en huisvestingsbeleid;”
  • Werkgroep Nieuwe Mobiliteit;
 • Ondersteuning van Verenigingen en groepen bij de uitvoering van projecten en in de betrekkingen met instellingen.

 

BETREKKINGEN MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

 • Het stimuleren van een kritische en proactieve dialoog met Italiaanse en lokale instellingen, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening aan de Italiaanse gemeenschap in Nederland wordt gewaarborgd;
  • Centrum voor evaluatie en ondersteuning van de consulaire diensten;
 • Het vertegenwoordigen van een up-to-date en deskundig contactpersoon voor de werkelijke behoeften van de Italiaanse gemeenschap, zowel bij Italiaanse als Nederlandse instellingen;

 

BETREKKINGEN MET DE ITALIANEN IN NEDERLAND

 • Dialoog en steun voor initiatieven van de Italiaanse gemeenschap
 • Bereiken en informeren met online en fysieke (dus offline) evenementen.
 • Totstandbrengen van thema- en informatieavonden over de verschillende gebieden die van belang zijn (uitbuiting op de werkplek en arbeid, ondernemen/zakendoen, geweld, toegankelijkheid van diensten, interculturaliteit, andere)
 • Oprichting van de “reizende” Comites: regelmatige vergaderen in Nederland.
 • Herintroductie van de Premio Comites (Comitesprijs).
 • Versterking van de COMITES-informatiebalie

 

STRIKTHEID EN TRANSPARANTIE

 • Strikte en transparante administratie van de door Italië verstrekte subsidies;
 • Zoeken naar lokale partners en sponsoring voor de uitvoering van projecten die van belang zijn voor de Italiaanse gemeenschap
Contattaci all'indirizzo